THVL | Tiếng sét trong mưa | Tập 35[2]: Phượng vui mừng vì được cậu Hai tặng cho cái áo mới