THVL | Trần Trung kỳ án | Tập 18[5]: Tự tay hại mẹ ruột của mình, Nguyễn Sinh vô cùng hối hận