Diên Hi công lược tập 68: Hoàng hậu tức giận vì Càn Long muốn lập Anh Lạc làm Hoàng quý phi