THVL | Trần Trung kỳ án (Phần 2) | Tập 26[5]: Tên họa sĩ kể lại chuyện gia đình mình